Garancia vratenia tovaru do 60 dni

Pokiaľ Kupujúci nevyužije svoje právo podľa bodu 10.2 a 10.3 obchodných podmienok internetového obchodu temponabytok.sk v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy, ponúka Predávajúci Kupujúcemu možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia nepoužitého tovaru až do 60 dní po prevzatí tovaru.

Uvedené sa nevzťahuje na tovar ktorý bol zakúpený v demonte a následne zmontovaný,  zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predávajúci v takom prípade vyžaduje aby tovar bol v originálnom a nepoškodenom obale, nerozbalený, nepoužívaný a kompletný.

Toto ustanovenie bodu 10.18 platí výlučne pre objednávky spotrebiteľov realizované v termíne od 1.12.2017 a nie je možné ho aplikovať spätne pred uvedeným dátumom.