Sokel ku skrinke 009, buk, TEMPO ASISTENT NEW 033 Sokel ku skrinke 009, buk, TEMPO ASISTENT NEW 033
Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, buk, TEMPO ASISTENT NEW 031 Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, buk, TEMPO ASISTENT NEW 031
Sokel ku skrinke 005, buk, TEMPO ASISTENT NEW 032 Sokel ku skrinke  005, buk, TEMPO ASISTENT NEW 032
Skrinka rohová okrajová, buk, TEMPO ASISTENT NEW 014 Skrinka rohová okrajová, buk, TEMPO ASISTENT NEW 014
Panel vešiakový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 030 Panel vešiakový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 030
Nízka skrinka, buk, TEMPO ASISTENT NEW 010 Nízka skrinka, buk, TEMPO ASISTENT NEW 010
Policová skrinka nízka, buk, TEMPO ASISTENT NEW 013 Policová skrinka nízka, buk, TEMPO ASISTENT NEW 013
Stôl rohový oblúkový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 024 Stôl rohový oblúkový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 024
Regál 4 policový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 009 Regál 4 policový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 009