LED osvetlenie ku skrinke, MASON 319478824.jpg
Skrinka pod umývadlo, biela/biely HG, MASON WH 13 Skrinka pod umývadlo, biela/biely HG, MASON WH 13
Skrinka so zrkadlom, biela/biely HG, MASON WH 14 Skrinka so zrkadlom, biela/biely HG, MASON WH 14
Skrinka vysoká, biela/biely extra vysoký lesk HG, MASON WH11 Skrinka vysoká, biela/biely HG, MASON WH11
Dolomitové umývadlo, biela, UM ECCE 610, MASON Dolomitové umývadlo, biela, UM ECCE 610, MASON