Sokel ku skrinke 009, buk, TEMPO ASISTENT NEW 033 TEMPO - sokel ku skrinke, buk Tempo Kondela
Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, buk, TEMPO ASISTENT NEW 031 TEMPO - sokel ku skrinke, buk Tempo Kondela
Sokel ku skrinke 005, buk, TEMPO ASISTENT NEW 032 TEMPO - sokel ku skrinke, buk, Tempo Kondela
Skrinka rohová okrajová, buk, TEMPO ASISTENT NEW 014 TEMPO ASISTENT - rohová skrinka, buk, Tempo Kondela
Panel vešiakový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 030 TEMPO ASISTENT - vešiakový panel, buk, Tempo Kondela
Konferenčný stolík, buk, TEMPO ASISTENT NEW 026 TEMPO ASISTENT - konferenčný stolík, buk, Tempo Kondela
Nízka skrinka, buk, TEMPO ASISTENT NEW 010 TEMPO ASISTENT - skrinka, buk, Tempo Kondela
Policová skrinka nízka, buk, TEMPO ASISTENT NEW 013 TEMPO ASISTENT - skrinka, buk, Tempo Kondela
Stôl rohový oblúkový, buk, TEMPO ASISTENT NEW 024 TEMPO ASISTENT - rohový stôl, buk, Tempo Kondela