30 30 - 270 270
1,60 1,60 - 238 238
26 26 - 205 205
5 5 - 218 218

Sokel ku skrinke 17, buk, TEMPO AS 02 Sokel ku skrinke, buk, TEMPO AS 02
Sokel ku skrinke, buk, TEMPO ASISTENT NEW 033 Sokel ku skrinke 009, buk, TEMPO ASISTENT NEW 033
Sokel ku skrinke, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 033 Sokel ku skrinke 009, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 033
Sokel ku skrinke, bardolino tmavé, TEMPO ASISTENT NEW 033 Sokel ku skrinke 009, bardolino tmavé, TEMPO ASISTENT NEW 033
Sokel ku skrinke, čerešňa, TEMPO ASISTENT NEW 033 Sokel ku skrinke 009, čerešňa, TEMPO ASISTENT NEW 033
Sokel ku skrinke, buk, TEMPO ASISTENT NEW 031 Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, buk, TEMPO ASISTENT NEW 031
Sokel ku skrinke, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 031 Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 031
Sokel ku skrinke, bardolino tmavé, TEMPO ASISTENT NEW 031 Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, bardolino tmavé, TEMPO ASISTENT NEW 031
Sokel ku skrinke, čerešňa, TEMPO ASISTENT NEW 031 Sokel ku skrinke 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010, 011, 013, čerešňa, TEMPO ASISTENT NEW 031